hàng hóa

Đang xem 5/8 trang. Tổng số: 96 bản ghi được tìm thấy.

hàng hóa

Than cám 7B

Than nhiệt

Cỡ hạt (mm): ≤20 Độ tro, Ak (%): 52.5 Nhiệt lượng (cal/kg): 3550

Than cám 7A

Than nhiệt

Cỡ hạt (mm): ≤20 Độ tro, Ak (%): 47.5 Nhiệt lượng (cal/kg): 3900

Than cám 6B

Than nhiệt

Cỡ hạt (mm): ≤15 Độ tro, Ak (%): 42.5 Nhiệt lượng (cal/kg): 4350

Than cám 6A

Than nhiệt

Cỡ hạt (mm): ≤15 Độ tro, Ak (%): 37.5 Nhiệt lượng (cal/kg): 4800

Than cám 3C

Than nhiệt

Cỡ hạt (mm): ≤15 Độ tro, Ak (%): 17.5 Nhiệt lượng (cal/kg): 6750

Than cám 3B

Than nhiệt

Cỡ hạt (mm): ≤15 Độ tro, Ak (%): 14.5 Nhiệt lượng (cal/kg): 7000

© 2018 Copyright by leedumarin.com. All rights reserved. Đang online: 30   Tổng truy cập: 164,831

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Trúc Quỳnh

Van Quan new urban

Sale 02

Hỗ trợ